HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Een foto maken

  1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Ga naar de stand Foto als je daar nog niet in bent. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken voor het wijzigen van de scherpstelling op een ander onderwerp.
  4. Voor het handmatig aanpassen van de belichting, tik je op het scherm en sleep vervolgens je vinger omhoog en omlaag.

    Of schakel Automatische belichting aanraken in zodat je een onderwerp direct lichter of donkerder kunt maken door eenmaal te tikken. Zie De belichting van je foto's snel aanpassen.

  5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .
Tip: In de instellingen van Fotomodus tik je op Camera opties en schakel vervolgens Automatische glimlachopname in voor het instellen van de camera om automatisch een foto te maken wanneer je onderwerp glimlacht.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden