HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Een PIN toewijzen aan een nano-SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano-SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.
Belangrijk: Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.
  1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
  2. Tik op Simkaartvergrendeling.
  3. Tik op de Aan/uit-schakelaar om dit in te schakelen. Voer de standaardpincode voor de kaart in en tik dan op OK.
  4. Tik op SIM PIN-code wijzigen als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

Herstellen van een nano-SIM-kaart die is vergrendeld

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "‍PUK-geblokkeerd"‍.

Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC 10 te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

  1. Typ de PUK-code in het kiesscherm en tik op Volgende.
  2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op Volgende.
  3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op OK.
Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden