HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC 10 wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC 10 en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.
Opmerking: Niet alle talen worden ondersteund.

TalkBack inschakelen

 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en vervolgens op de schakelaar Aan/uit.
 3. Lees de items en functies op je telefoon waarvoor TalkBack toegang zal krijgen en tik dan op OK.
 4. Beluister de zelfstudie die uitlegt hoe je TalkBack kunt gebruiken.
Opmerking: TalkBack werkt het best als je automatische schermrotatie uitschakelt.

Verkennen via aanraking in- of uitschakelen.

Met Verkennen via aanraking kan HTC 10 met een hoorbare feedback reageren op snelkoppelgebaren en TalkBack-aanrakingen. Verkennen via aanraking is ingeschakeld bij het inschakelen van TalkBack.
Belangrijk: De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

Volg deze stappen als je Verkennen via aanraking wilt uitschakelen:

 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op Instellingen.
 3. Tik onder Aanraakverkenning op de Aan/Uit-schakelaar naast Verkenning via aanraken en tik dan op OK.

Wanneer Verkennen via aanraking is uitgeschakeld, zal HTC 10 niet langer reageren op TalkBack-bewegingen of spraakschermaanrakingen.

Vingerbewegingen van TalkBack gebruiken

Wanneer TalkBack en Verkennen met aanraking zijn ingeschakeld, worden de normale aanraakgebaren vervangen door de TalkBack-gebaren.
Opmerking: Media-vingerbewegingen zoals vegen met 3 vingers zijn mogelijk niet beschikbaar als vingerbewegingen van TalkBack zijn ingeschakeld.
Gebruik een van de volgende methodes:
Aan Procedure
Een item openen
 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren.
 2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.
Een item verplaatsen
 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken.
 2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik.
 3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.
Door een scherm bladeren Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
Het vergrendelscherm ontgrendelen Gebruik twee vingers om vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.
Het meldingenvenster openen Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te opene, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.
Belangrijk: De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op Instellingen > Gebaren.
 3. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft een algemeen contextmenu voor het regelen van ononderbroken lezen en TalkBack-bedieningselementen en een lokaal contextmenu voor het regelen van de geselecteerde tekst of item op het scherm. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en schakel deze dan in.
 3. Gebruik een van de volgende methodes:
  • Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.
  • Voor het openen van het lokale contextmenu gebruik je één vinger om omhoog en naar rechts te vegen in één ononderbroken beweging.
  Opmerking: Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.
 4. Tik tweemaal op een item in het menu om te selecteren.

De leessnelheid en toonhoogte van TalkBack wijzigen

Belangrijk: De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.
 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op Instellingen > Instellingen tekst-naar-spraak.
 3. Sleep de schuifbalken voor Spraaksnelheid of Hoogte naar rechts voor verhogen of naar links voor verlagen.
 4. Tik op Afspelen om de spraaksnelheid en toonhoogte die je hebt ingesteld, te horen.
  Opmerking: Tik op Resetten om de instellingen opnieuw in te stellen naar hun standaardwaarden.

TalkBack taalinstellingen wijzigen

 1. Veeg in het Startscherm omhoog en zoek en tik vervolgens op Instellingen > Toegankelijkheid.
 2. Tik op TalkBack en tik op Instellingen > Instellingen tekst-naar-spraak.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  Aan Procedure
  Selecteer een andere taal Tik op Taal en selecteer dan je voorkeurstaal in de lijst.
  Installeer een stem Tik op Settings icon naast Voorkeursengine en tik dan op Spraakgegevens installeren. Tik op de taal die je wilt installeren en tik dan op . Wanneer de installatie is voltooid, druk je op om terug te keren naar het scherm Instellingen tekst-naar-spraak en tik je op Taal.
  Opmerking: Niet alle talen worden ondersteund.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden