HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Meldingen

Meldings-LED

De meldings-LED:
 • Brandt groen als de HTC 10 is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
 • Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
 • Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
 • Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.
 1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Geluid en meldingen.
 2. Tik op Geavanceerd.
 3. Tik onder Meldingen op Flash-LED voor meldingen. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
Tip: Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.

Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.
Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.
Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

Je kunt ook overal op het Startscherm omlaag vegen.

 • Tik op de melding voor het openen van de bijbehorende app.
 • Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
 • Schuif twee vingers uit elkaar op de melding om het uit te vouwen en om meer details te bekijken, of om te kijken of er meer meldingen in gebundeld zitten. Schuif twee vingers samen op de melding om het weer te minimaliseren.
 • Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
 • Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstscherm om ze allemaal te zien.
 • Voor het verwerpen van alle niet-persistente meldingen, tik je op Alles wissen.
 • Je kunt wijzigen welke appmeldingen je wilt ontvangen en sommige meldingen ook laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen. Zie App-meldingen beheren.

App-meldingen beheren

Je kunt kiezen welke soort app-meldingen te dempen, blokkeren of opheffen van je instellingen voor Niet storen.
 1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Geluid en meldingen.
 2. Tik op Geavanceerd.
 3. Tik onder Meldingen op Melding en tik dan op de app waarvan je de meldingen wilt aanpassen.

  Je kunt tevens een melding ingedrukt houden in het venster Meldingen of het vergrendelscherm voor het bekijken van de meldingsinstellingen die je kunt aanpassen.

 4. Tik op de schakelaar Aan/uit naast de optie die je wilt schakelen.
Instellingen voor app-meldingen worden toegepast op meldingen in het meldingenvenster en op het vergrendelscherm.

Meldingen laten sluimeren

Je kunt meldingen laten sluimeren om ze tijdelijk te verwijderen van de statusbalk en het meldingspaneel.
 1. Veeg vanaf boven in het scherm omlaag voor het openen van het Meldingenvenster.
 2. Schuif de melding langzaam naar rechts of links en tik dan op .
 3. Tik op en kies dan hoe lang je de melding wilt laten sluimeren.
De sluimerende melding verschijnt opnieuw in de statusbalk en het meldingspaneel zodra de sluimertijd eindigt.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden