HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Hoe herstart ik de telefoon met gebruik van hardwareknoppen?

Probeer om een van de volgende knopcombinaties ingedrukt te houden:

  • Houd de knoppen VOLUME OMLAAG en AAN/UIT tegelijkertijd ingedrukt. Laat de knoppen los wanneer de telefoon trilt.
  • Houd de knoppen VOLUME OMHOOG en AAN/UIT tegelijkertijd ingedrukt totdat de telefoon opnieuw wordt gestart.
  • Houd de knoppen VOLUME OMHOOG, VOLUME OMLAAG en AAN/UIT maximaal 2 minuten tegelijkertijd ingedrukt.
Op sommige telefoons kunnen sommige van deze combinaties de telefoon inschakelen in het scherm Bootloader of Downloadmodus. Wanneer een lijst van opties verschijnt, gebruik je de knoppen VOLUME om door de lijst te navigeren en druk je dan op AAN/UIT om een optie te selecteren.
  • Als je Opnieuw opstarten, ziet, navigeer je ernaar en selecteer je de optie.
  • Als je Snel opstarten, ziet, navigeer je ernaar en selecteer je eerst deze optie. Selecteer dan Opnieuw opstarten.
Opmerking: Zorg ervoor dat je de andere opties op het scherm bootloader niet selecteert. Als je dit wel doet, kan de garantie ongeldig worden of je telefoon onbruikbaar worden.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden