HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Een back-up maken van de HTC 10

Maak automatisch een back-up van de HTC 10 naar Google Drive zodat je inhoud, zoals appgegevens en -instellingen, kunt herstellen na een fabrieksreset of als je gegevens terugzet op een andere HTC-telefoon.
 1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen.
 2. Tik op Back-up van mijn gegevens maken.
 3. Tik op de schakelaar Aan/Uit om het in te schakelen, en tik vervolgens op .
 4. Zorg ervoor dat Automatisch terugzetten is ingeschakeld.

  Hiermee kunnen gegevens en instellingen van apps worden teruggezet wanner je de app opnieuw installeert op de HTC 10.

Tip: Voor het selecteren van een andere back-up account dan je primaire Google-account, tik je op Back-up account en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op Account toevoegen voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.

Van welk soort gegevens kan een back-up worden gemaakt?

Op telefoons waarop Android 8 wordt uitgevoerd, zijn dit de items waarvan je een back-up kunt maken met je Google-account:

Startscherm Achtergrond
Lijst met apps
 • Apps geïnstalleerd via Google Play Store.
 • De rastergrootte, sorteervolgorde en app-mappen van het app-scherm die je hebt gemaakt in de weergave Aangepast.
Toepassingsgegevens en instellingen
 • Sms-tekstberichten.
 • Oproepen.
 • Google Agenda- en Gmail-instellingen.
 • Gegevens die zijn gesynchroniseerd met je Google-account, zoals Google contacten en gebeurtenissen in de agenda.
 • Gegevens in HTC-apps, zoals contacten in de app Contacten die je hebt opgeslagen op de telefoon, stadslijst voor Klok en Weer en e-mailaccounts in de app Mail.
 • Gegevens en instellingen in externe apps, afhankelijk van het feit of deze apps dit toestaan.
Apparaatinstellingen Beltonen, Wi‍-Fi-netwerken en de wachtwoorden daarvoor, en bepaalde apparaatinstellingen.

Automatische back-up maakt periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Dit vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en verbonden is met een Wi‍-Fi-netwerk.

Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.

Opmerking: Het herstellen van je achtergrond van je oude telefoon kan afhankelijk zijn van compatibiliteit van schermresolutie van zowel je oude telefoon als HTC 10.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden