HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Pictogrambadges in- of uitschakelen

Sommige apps kunnen een punt weergeven wanneer ze meldingen hebben. Je kunt kiezen om de stip op de app-pictogrammen weer te geven of te verbergen.
  1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Geluid en meldingen.
  2. Tik op Geavanceerd.
  3. Tik onder Meldingen op Meldingen en tik dan op de app die je wilt aanpassen.
  4. Tik op de Aan/uit-schakelaar naast de optie Pictogrambadge toestaan om deze in of uit te schakelen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden