HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

De HTC 10 resetten (harde reset)

Als de HTC 10 een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.
Belangrijk: Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.
  1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen.
  2. Tik op Terugzetten op fabrieksinstellingen.

    Om te vermijden dat media en andere gegevens van je geheugenkaart worden verwijderd, moet je ervoor zorgen dat je de optie SD-kaart wissen niet selecteert.

  3. Tik op Telefoon resetten.
  4. Tik op Alles wissen.
Opmerking: Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden