HTC 10‎

Handleidingen

< < Menu

Het standaardvolume instellen

  1. Veeg in het Beginscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Geluid en meldingen.
  2. Schuif de volumebalken voor elk type geluidsbron.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden