HTC U12+‎

Handleidingen

< < Menu

Knijpen om acties uit te voeren in je apps

Met Edge Sense kun je bepaalde acties in je apps uitvoeren door gewoon in je telefoon te knijpen.

Er zijn standaard apps die al vooraf zijn gedefinieerd met knijpgebaren voor het uitvoeren van acties:

Screen showing the Edge Sense settings.
Opmerking:
 • Om alle standaard apps te zien met vooraf gedefinieerde acties, moet je telefoon verbonden zijn met internet en moeten deze apps al op je telefoon zijn geïnstalleerd. Je moet ook tikken op Knijpen in de app > Meer opties in de app toevoegen en vervolgens tikken op Akkoord bij de eerste keer dat je de functie van opties in de app gebruikt.
 • De meeste standaardapps zijn niet geselecteerd. Je moet ze selecteren om hun knijpbewegingen in te schakelen.

In-app acties toewijzen aan knijpgebaren

Per app kun je de knijpgebaren aanpassen om een tik- of dubbeltikbeweging op een specifiek gebied op het scherm uit te voeren.
 1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Edge Sense.
 2. Tik op Knijpen in de app > Meer opties in de app toevoegen.
 3. Tik op de app die je wilt aanpassen.
 4. Tik op Kort knijpen.
 5. Ga naar het scherm in de app waar je de knijpbeweging wilt toepassen.
 6. Tik op In-app record icon en tik dan op een gebied zoals een schermknop die je wilt toewijzen.
 7. Kies of je een actie Tik of Tik tweemaal wilt toewijzen en tik dan op OK.
  Belangrijk:
  • Je kunt alleen een actie één keer of een actie twee keer tikken toewijzen op het geselecteerde scherm. Een aantal aanraakschermacties kan niet worden toegewezen aan een knijpgebaar.
  • Voeg geen actie toe waarin je omlaag moet schuiven op het scherm om op iets te tikken. Het aangemaakte knijpgebaar zal de actie mogelijk niet activeren als je naar een andere positie op dat scherm bent geschoven.
  • Acties zoals knijpen, schuiven en ingedrukt houden worden momenteel niet ondersteund.
 8. Voer een naam voor de aangepaste actie in en tik op Opslaan.
 9. Om de beweging Knijpen en vasthouden aan te passen, tik je op Knijpen en vasthouden > Een nieuwe actie toevoegen en herhaal je stappen 5 tot 8.
  Tip: Als je een appscherm hebt verlaten en het instellen van de in-app opties niet hebt voltooid, tik je op Resume to in-app options icon om het aanpassingsproces te hervatten of op Exit in-app options icon om het te beëindigen.
 10. Wanneer je klaar bent, tik je op Back icon totdat je terugkeert bij het scherm Knijpen in de app.

  Je ziet de app die je zojuist hebt aangepast, toegevoegd aan het scherm.

De in-app-acties wijzigen

Of het nu gaat om de standaard apps of je eigen aangepaste apps, je kunt altijd de in-app acties die aan hun knijpgebaren zijn toegewezen, wijzigen.
 1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Edge Sense.
 2. Tik op Knijpen in de app, en tik vervolgens op de app waaraan je aanpassingen wilt uitvoeren.
 3. Kies of je aanpassingen wilt aanbrengen aan de beweging Kort knijpen of Knijpen en vasthouden.
 4. Als je al meerdere acties hebt gemaakt, selecteer je de actie die je wilt toewijzen aan het knijpgebaar.. Je kunt ook op Een nieuwe actie toevoegen tikken om een nieuwe actie te maken.
  Tip: Tik op Edit icon om de naam van een actie die je hebt gemaakt, te wijzigen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden