HTC U12+‎

Handleidingen

< < Menu

Edge Sense voor de eerste keer configureren

Als je Edge Sense niet hebt geconfigureerd toen je je telefoon voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kun je dit doen in Instellingen.
  1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Edge Sense.

    Het Edge Sense-configuratiescherm wordt tevens automatisch weergegeven wanneer je voor de eerste keer knijpt in de onderste zijden van je telefoon.

  2. Stel je knijpkracht in door het volgen van de instructies op het scherm.

De eerste configuratie van Edge Sense activeert het gebaar van kort knijpen, wat standaard is ingesteld op het starten van de app Camera en het maken van opnamen. Zie Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense. Als je nog een actie of app wilt toewijzen, raadpleeg je Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren.

Edge Sense heeft ook het gebaar van knijpen en vasthouden. Zie Het gebaar van knijpen en vasthouden inschakelen om het te configureren.

Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden