HTC U12+‎

Handleidingen

< < Menu

Wijzigen van de acties die zijn toegewezen aan knijpgebaren

In Edge Sense kun je de knijpgebaren aanpassen voor het uitvoeren van vreschillende acties of het starten van verschillende apps.
  1. Veeg vanaf het Startscherm omhoog en tik dan op Instellingen > Edge Sense.
  2. Tik op Kort knijpen instellen of Actie van knijpen en vasthouden instellen, afhankelijk van welk type gebaar je wilt aanpassen.
  3. Kies je gewenste actie of app.
    Tip: Als je wilt dat je telefoon je knijpactie alleen detecteert wanneer de display is ingeschakeld, wis je de optie Gebaar inschakelen wanneer scherm is uitgeschakeld.
  4. Druk op om je instelling op te slaan.
Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden