HTC Desire 830 dual sim‎

Handleidingen

< < Menu

Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op Niet storen en vervolgens op Niet storen-modus om het in en uit te schakelen, of om de modus Prioriteit te kiezen.
Het pictogram Niet storen of het pictogram prioriteit wordt weergegeven in de statusbalk. Ook als Niet storen is ingeschakeld, verschijnen nog steeds meldingspictogrammen op de statusbalk om je te waarschuwen voor gemiste oproepen, nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarms en andere meldingen.
Tip: Wanneer het scherm is ingeschakeld, druk je op VOLUME voor het snel beheren van de Niet storen-modus. Wanneer Prioriteit wordt geselecteerd, tik je op voor het instellen van prioriteitmeldingen, zoals gebeurtenissen en herinneringen of oproepen en berichten.
Opmerking: Als Niet storen is ingeschakeld, knippert de meldings-LED niet.

Geprioriteerde meldingen toestaan om voorbij te gaan aan de Niet storen-modus

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je hun gesprekken ook kunt ontvangen als de modus Niet storen is ingeschakeld.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op Niet storen.
 3. Tik op Niet storen-modus en selecteer vervolgens Prioriteit.
 4. Selecteer een specifieke tijdsperiode voor de duur van de Niet storen-modus of selecteer Tot uitgeschakeld voor het beëindigen van de modus wanneer je telefoon is uitgeschakeld, en tik vervolgens op OK.
 5. Tik op de schakelaar Aan/Uit voor meldingen met prioriteit naast de items waarvoor je voorbij wilt gaan aan de Niet storen-modus.
 6. Tik op Oproepen of bericht van om te selecteren wie contact met je kan opnemen in de Niet storen-modus.
 7. Tik op Goedgekeurde contacten beheren en vervolgens op voor het toevoegen van Uitzonderingen op Niet storen.

  Om contacten of nummers te verwijderen uit de lijst met uitzonderingen, tik je op > Contact verwijderen.

Een Niet storen-planning instellen

Je kunt inplannen wanneer Niet storen wordt ingeschakeld en hoe lang dit duurt. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Geluiden en meldingen.
 2. Tik op Niet storen.
 3. Tik op Plannen voor en selecteer Prioriteit of Aan.
 4. Tik op Dagen om in te stellen hoeveel dagen je de Niet storen-modus wilt activeren, en tik vervolgens op Gereed.
 5. Stel de begin- en eindtijden in.
Opmerking: Agendagebeurtenissen gemaakt in je Microsoft Exchange ActiveSync-account waarvoor Niet storen is ingeschakeld, worden ook vermeld in het scherm Rooster Niet storen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden