HTC Desire 830 dual sim‎

Handleidingen

< < Menu

Krabbelen

Wil je een pagina maken voor je digitale plakboek? Gebruik de app Krabbelen om artistiek te worden en foto's, tekst en illustraties in een notitie te combineren.

Met verschillende sjablonen om uit te kiezen kun je zelfs lijsten maken of je budget bijhouden. Maak een verjaardagskaart en koppel deze aan de verjaardag van een vriend in Agenda om deze met een paar tikken te sturen.

Een notitie schrijven

 1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Krabbelen.
 2. Kies een sjabloon als daarom wordt gevraagd. Of tik op .
 3. Typ in het vak Titeltekst hier een titel voor de notitie.
 4. Gebruik het bewerkgereedschap om tekst in te voeren, geluid op te nemen enzovoort.
 5. Teken figuren en voeg afbeeldingen in zoals foto's en illustraties. Zie Foto's en illustraties invoegen in een notitie.
 6. Tik op voor andere opties, zoals de sjabloon wijzigen, de notitie aan een gebeurtenis koppelen, enzovoort.
 7. Tik op of om de laatste handeling ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.
 8. Tik op om de notitie op te slaan.

Foto's en illustraties invoegen in een notitie

 1. Tijdens het bekijken van een notitie kun je:
  • Op tikken om een foto te nemen, of op > Afbeelding invoegen tikken om een foto uit de Galerij te kiezen.
  • Tik op om te tekenen of tik op om tekst te schrijven. Je kunt de peneigenschappen wijzigen.
  • Tik op om een sticker in te voegen.
 2. Houd een afbeelding vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.

Een fotoblognotitie maken

Denk je dat je verhaal het beste wordt overgebracht met foto's? Groepeer foto's in een notitie en maak deze interessanter door fotocollages, stickers enzovoort op te nemen.
Belangrijk: Bij het invoegen van een collage moet je de foto's eerst groeperen in dezelfde gebeurtenis of album in Galerij.
 1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Krabbelen.
 2. Tik op en kies de sjabloon voor de fotoblog.
 3. Tik op om een foto te maken of selecteer foto's in Galerij en groepeer ze tot een collage.
 4. Houd de collage ingedrukt bij het invoegen en selecteer een indeling. Je kunt ook:
  • Houd een foto ingedrukt en sleep hem binnen de lijst rond om het onderwerp in het midden van de lijst te plaatsen.
  • Houd een foto ingedrukt en sleep hem over een andere heen om de volgorde te wijzigen.
  • Schuif twee vingers uit elkaar om op een foto in te zoomen, of schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.
  • Tik op een andere indeling om de huidige indeling te wijzigen.
 5. Tik op het gebied boven de datum en gebruik het bewerkgereedschap om tekst en afbeeldingen in te voegen.
 6. Tik op om nog een pagina toe te voegen. Je ziet een bericht op het scherm als je het maximumaantal pagina's hebt bereikt.
 7. Tik op om de notitie op te slaan.

Notities groeperen in een notitieblok

 • Tik op > Groep om notities in een nieuw notitieblok te groeperen.
 • Tik op > Verplaatsen naar om notities naar een bestaand notitieblok te verplaatsen.
 • Om een nieuw notitieblok te maken, veeg je naar de tab Notitieblokken en tik je op .

Een notitie publiceren en delen

Upload en deel je creatieve werk op het web en maak je eigen Krabbelen-startpagina.
 1. Tik met een notitie geopend op .
 2. Tik op Artikel delen.
 3. Selecteer de account die je wilt gebruiken voor het publiceren van de notitie.
 4. Typ een beschrijving of label je notitie.
 5. Controleer of Je publicatie delen is geselecteerd.
 6. Onder Delen op tik je op waar je de gemaakte koppeling eveneens wilt delen. Je wordt gevraagd om de actie te voltooien in de apps die je hebt geselecteerd.
 7. Tik op Gereed.
Om notities te bekijken die je hebt gedeeld, veeg je naar de tab Delen op het hoofdvenster van Krabbelen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden