HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Back panel

HTC One M9‍(‍s‍) includes a main camera equipped with Optical Image Stabilization (OIS) that helps you take clearer-looking photos.
  1. Camera with OIS
  2. Dual LED flash
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?