HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Will my captured photos have geo-tags?

If you turned on location services in Settings, then yes, your captured photos will have geo-tags or location information. By default, photo geo-tagging is turned on.

If you don't want your photos to have geo-tags, clear the Geo-tag photos option in Camera settings.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?