HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Why is an aspect ratio of 10:7 the regular crop setting for photos?

Because of the higher resolution for images taken with the 20MP main camera, an aspect ratio of 10:7 is needed as the regular crop setting. You can change to a different aspect ratio (16:9 or 1:1) in Camera settings, but the resolution will also be lower.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?