‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Co mogę zrobić podczas rozmowy?

Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij kolejno pozycje > Wstrzymaj, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .
Aby wznowić połączenie, stuknij kolejno pozycje > Wznów.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.
  1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij pozycję Odbierz, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
  2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire 19+‍ bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.
  • Na ekranie połączenia stuknij ikonę . Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona trybu głośnomówiącego .
  • Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie połączenia stuknij pozycję Zakończ.
  • Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij pozycję Zakończ.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?