‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Powiadomienia

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień świeci się:
 • Ciągłym zielonym światłem, co oznacza, że telefon HTC Desire 19+‍ jest podłączony do zasilacza lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
 • Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
 • Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy bateria jest ładowana.
 • Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.
Po pojawieniu się ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.
Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

Można także przesunąć palcem w dół w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

Screen showing the Notifications panel
 • Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 • Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
 • Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
 • Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
 • W przypadku pojawienia się kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
 • Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę Wyczyść wszystko.
 • Aby wybrać powiadomienia aplikacji, które mają być otrzymywane, stuknij pozycję Zarządzaj powiadomieniami. Powiadomienia można także odkładać w celu ich tymczasowego usunięcia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zarządzanie powiadomieniami aplikacji.

Odkładanie powiadomień

Powiadomienia można odkładać w celu ich tymczasowego usunięcia z paska stanu i panelu powiadomień.
 1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.
 2. Przesuń powoli powiadomienie w prawo lub w lewo, a następnie stuknij Snooze icon.
 3. Stuknij Snooze dropdown arrow, a następnie wybierz czas odłożenia powiadomienia.
Odłożone powiadomienie pojawi się ponownie na pasku stanu i panelu powiadomień po upływie ustawionego czasu drzemki.

Włączanie lub wyłączanie kropek powiadomień

Pojawienie się powiadomień może być w niektórych aplikacjach sygnalizowane za pomocą kropki. Kropki powiadomień można włączyć lub wyłączyć.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 2. Wybierz aplikację, a następnie stuknij kolejno pozycje Powiadomienia > Zaawansowane.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok opcji Zezwól na plakietki z powiadomieniami, aby ją wyłączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które zostaną włączone, wyłączone lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wybrać dowolną aplikację, stuknij ją w sekcji Ostatnio otwarte aplikacje. Możesz też stuknąć pozycję Wyświetl wszystkie __ aplikacje, aby wyświetlić więcej aplikacji do wyboru. Następnie stuknij pozycję Powiadomienia.
  • Aby wybrać aplikację, z której otrzymano ostatnio powiadomienia, stuknij pozycję Powiadomienia. W sekcji Ostatnio wysłane stuknij żądaną aplikację. Możesz też stuknąć pozycję Wyświetl wszystkie z ostatnich 7 dni, aby wyświetlić więcej ostatnio używanych aplikacji do wyboru.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. lub zaznacz pole wyboru obok opcji, którą chcesz przełączyć.
Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.
Wskazówka: Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?