‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Jak uruchomić ponownie telefon za pomocą przycisków sprzętowych?

Spróbuj nacisnąć i przytrzymać przyciski z jednej z poniższych kombinacji.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aż telefon zacznie wibrować, a następnie zwolnij przycisk.
  • Naciśnij jednocześnie przycisk ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI i ZASILANIE. Zwolnij przyciski, gdy telefon zacznie wibrować.
  • W starszych modelach telefonów należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Naciśnij jednocześnie przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI oraz ZASILANIE i przytrzymaj je do momentu ponownego uruchomienia telefonu.
    • Naciśnij jednocześnie przycisk ZWIĘKSZANIA GŁOŚNOŚCI, ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI oraz ZASILANIA i przytrzymaj je przez maksymalnie 2 minuty.
W zależności od modelu telefonu niektóre z powyższych kombinacji mogą spowodować uruchomienie telefonu do ekranu Program rozruchowy lub Tryb pobierania.
  • Użyj przycisków GŁOŚNOŚĆ, aby przejść między opcjami, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE po wybraniu opcji Uruchom ponownie.
  • W starszych modelach telefonów może być konieczne wybranie najpierw pozycji Szybkie uruchomienie, a dopiero potem Uruchom ponownie.
Uwaga: Upewnij się, że żadne inne opcje na ekranie nie zostały zaznaczone. W przeciwnym razie mogłoby dojść do unieważnienia gwarancji lub uszkodzenia telefonu (brick).
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?