‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Preferencje dotyczące połączenia > Bluetooth, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth.
  3. Stuknij pozycję Sparuj nowe urządzenie, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń.
Uwaga: Wyłącz funkcję Bluetooth w celu oszczędzania energii baterii lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?