‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Kopiowanie lub przenoszenie plików między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci

Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wymienna, można kopiować lub przenosić pliki między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci. Pliki można także kopiować lub przenosić na zewnętrzne urządzenie pamięci USB, oraz w odwrotnym kierunku, po podłączeniu do urządzenia HTC Desire 19+‍.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
 2. Stuknij pozycję Pamięć wewnętrzna, a następnie stuknij pozycję Pliki lub stuknij nazwę karty pamięci.

  Możesz też stuknąć zewnętrzne urządzenie pamięci USB, jeśli zostało podłączone.

 3. Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz skopiować lub przenieść.
 4. Aby zaznaczyć pliki lub usunąć ich zaznaczenie:
  • Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć. Aby zaznaczyć więcej plików, stuknij poszczególne z nich.
  • Stuknij plik, aby usunąć jego zaznaczenie.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pliki, stuknij kolejno pozycje Menu button > Zaznacz wszystko.
 5. Stuknij Menu button, a następnie stuknij pozycję Kopiuj do lub Przenieś do.
 6. Stuknij ikonę , aby otworzyć menu wysuwane, a następnie wybierz lokalizację do kopiowania lub przenoszenia plików.
 7. Stuknij pozycję Kopiuj lub Przenieś.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?