‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC Desire 19+‍ jako hotspota Wi‍-Fi

Można udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 19+‍ jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
  • Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
  • Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Hotspot i tethering > Hotspot Wi-Fi.
  3. Wprowadź nazwę hotspota Wi‍-Fi lub użyj nazwy domyślnej.
  4. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło dla hotspota Wi‍-Fi. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja Brak, wpisywanie hasła nie jest konieczne.
    Uwaga: Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 19+‍ jako hotspota Wi‍-Fi.
  5. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC Desire 19+‍ jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona Wi-Fi hotspot is on notification.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?