‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki funkcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC Desire 19+‍, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.
Uwaga: Dostępność funkcji NFC zależy od modelu telefonu, regionu i kraju.
Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC Desire 19+‍ i drugie urządzenie tyłem do siebie.
Image illustrating sharing via NFC.

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij pozycję Połączenie urządzenia > Preferencje dotyczące połączenia, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył. funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych

Ważne: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Preferencje dotyczące połączenia > Android Beam, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć Android Beam.
    Uwaga: Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam, upewnij się, że jest ona także włączona.
  3. Podczas przeglądania danych, które chcesz udostępnić, przyłóż telefon HTC Desire 19+‍ i drugi telefon tyłem do siebie.

    Upewnij się, ze obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC Desire 19+‍ i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

  4. Gdy telefon HTC Desire 19+‍ zacznie wibrować, stuknij ekran, aby wysłać zawartość do drugiego urządzenia.
Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?