‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci

Po skonfigurowaniu karty pamięci jako pamięci wewnętrznej można przenosić na nią zainstalowane aplikacje innych firm wraz z danymi tych aplikacji, takimi jak zdjęcia, multimedia i pobrane pliki, w celu zwolnienia miejsca w pamięci urządzenia.

Przed zaprzestaniem używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i danych z powrotem do pamięci wbudowanej.

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
  2. Stuknij nazwę karty pamięci, jeśli przenosisz dane aplikacji z pamięci wbudowanej na kartę lub stuknij pozycję Pamięć wewnętrzna w przypadku przenoszenia danych z karty pamięci z powrotem do pamięci wbudowanej.
  3. Stuknij kolejno pozycje > Migruj dane.
  4. Stuknij pozycję Przenieś zawartość.
Uwaga:
  • Migracja będzie obejmować także zrzuty ekranu.
  • Nowe zdjęcia, filmy i zrzuty ekranu oraz pliki pobrane po wykonaniu migracji będą zapisywane w nowej lokalizacji pamięci.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?