‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Ekran blokady

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać na ekranie blokady:
  • Przesuń palcem w górę po ekranie blokady, aby odblokować ekran.
    Wskazówka: Należy pamiętać o ustawieniu blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Patrz część Ustawianie blokady ekranu.
  • Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
  • Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
  • Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aż zobaczysz Snooze icon i Settings icon. Stuknij Snooze icon, aby odłożyć powiadomienie.
  • Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie wybierz, czy powiadomienia tej aplikacji mają być nadal wyświetlane.

    Jeśli nie chcesz, aby treść powiadomienia była wyświetlana na ekranie blokady, przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Ustawienia ekranu blokady > Na ekranie blokady, a następnie stuknij pozycję Nie pokazuj żadnych powiadomień.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?