‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Tworzenie kopii zapasowej urządzenia HTC Desire 19+‍

Dzięki tworzeniu kopii zapasowych urządzenia HTC Desire 19+‍ w usłudze Dysk Google można przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia, po przywróceniu ustawień fabrycznych lub w przypadku przywracania danych na innym urządzeniu Android.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Kopia zapasowa.
  2. Upewnij się, że pozycja Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google jest włączona.
    Wskazówka: Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję Konto, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję Dodaj konto w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.
  3. Stuknij pozycję Dane aplikacji, a następnie sprawdź, czy pozycja Przywracanie automatyczne jest włączona.

    Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji na telefonie HTC Desire 19+‍.

Za pomocą funkcji automatycznych kopii zapasowych systemu Android okresowo tworzone będą kopie zapasowe urządzenia HTC Desire 19+‍ w folderze prywatnym w usłudze Dysk Google. Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci usługi Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie zostało określone przez programistę aplikacji.

Można także stuknąć polecenie Utwórz teraz kopię zapasową, aby w dowolnym momencie utworzyć kopię zapasową urządzenia HTC Desire 19+‍ w trybie ręcznym.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?