‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Android 9.0 na telefonie HTC Desire 19+‍

System Android 9.0 na telefonie HTC Desire 19+‍ wprowadza funkcje zapewniające bardziej wydajne zarządzanie połączeniami telefonicznymi, zużyciem baterii i powiadomieniami aplikacji. Poniżej omówiono niektóre z funkcji.

Wyskakujące powiadomienie o połączeniu przychodzącym

Informacje o przychodzącym połączeniu telefonicznym mogą być wyświetlane w postaci wyskakującego powiadomienia, a nie tak jak dotychczas na całym ekranie. Eliminuje to presję natychmiastowego odebrania lub odrzucenia połączenia przychodzącego, zwłaszcza podczas korzystania z aplikacji.
Showing incoming call pop-out notification.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wyświetlanie wyskakujących powiadomień o połączeniach przychodzących.

Większa kontrola nad aplikacjami rozładowującymi baterię

Można sprawdzić, które aplikacje rozładowują baterię i włączyć dla nich ograniczenie dotyczące pracy w tle. Zapobiega to zużywaniu baterii przez aplikacje działające w tle. Patrz część Włączanie ograniczenia pracy aplikacji w tle.

Lepsze zarządzanie powiadomieniami

Zapewniona została większa kontrola nad powiadomieniami. Wyłączenie niepożądanych jest teraz łatwiejsze. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać powiadomienie, aby wyświetlić opcje. Podczas korzystania z aplikacji, takich jak Google Messages i Gmail, można teraz odpowiadać na wiadomości bezpośrednio w panelu Powiadomienia.

Bardziej intuicyjna obsługa

Niektóre ekrany, takie jak Szybki dostęp do ustawień, zyskały nowy wygląd. Bardziej dostępny stał się także pasek głośności, za pomocą którego można teraz łatwo przełączać się między trybem cichym, wibracji i normalnym. Efekt jest imponujący, ponieważ drobne ulepszenia wyglądu zwiększają ogólną jakość obsługi.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?