‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego domyślnie wyświetlany jest pełny ekran Połączenie przychodzące. Takie rozwiązanie może przeszkadzać, zwłaszcza podczas grania w grę lub oglądania filmu. W telefonie HTC Desire 19+‍ można ustawić wyświetlanie informacji o połączeniach przychodzących w postaci niewielkiego wyskakującego powiadomienia.

Wyświetlanie wyskakujących powiadomień o połączeniach przychodzących

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenia.
  2. Wybierz opcję Wyskakujące powiadomienie o połączeniu przychodzącym.
Funkcję tę można także uaktywnić za pomocą powiadomienia aplikacji Telefon w panelu Powiadomienia. Po pojawieniu się powiadomienia aplikacji Telefon z monitem o ustawienie dla wyświetlania informacji o połączeniach opcji Wyskakujące powiadomienie o połączeniu przychodzącym stuknij pozycję Zastosuj.
Wskazówka: Jeśli opcja Zastosuj nie jest widoczna, należy rozwinąć powiadomienie w celu wyświetlenia opcji. Informacje na temat rozwijania powiadomień można znaleźć w części Panel powiadomień.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na pełnym ekranie połączenia przychodzącego stuknij pozycję Odbierz lub Odrzuć.
  • W powiadomieniu o połączeniu przychodzącym stuknij w celu odebrania połączenia lub w celu odrzucenia.
  • Na ekranie blokady przeciągnij lub w górę.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
  • Naciśnij przycisk ZASILANIE.
  • Umieść telefon HTC Desire 19+‍ na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

  1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwoni.
  2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję Oddzwoń.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć kartę Historia połączeń.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?