‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

  1. Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź listę sparowanych urządzeń.

    Patrz część Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.

  2. W sekcji Uprzednio połączone urządzenia stuknij ikonę Settings icon obok urządzenia, które ma zostać rozłączone.
  3. Stuknij pozycję Zapomnij.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?