‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Resetowanie urządzenia HTC Desire 19+‍ (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z urządzeniem HTC Desire 19+‍, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót urządzenia HTC Desire 19+‍ do stanu początkowego — stanu przed pierwszym włączeniem.
Ważne: Proces ten powoduje także usunięcie pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Opcje resetowania.
  2. Stuknij pozycję Wymaż wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych).

    Aby uniknąć usunięcia plików multimedialnych i innych danych z karty pamięci, upewnij się, że nie wybrano polecenia Wyczyść kartę SD.

  3. Stuknij pozycję Resetuj telefon.
  4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko.
Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych, w tym informacji osobistych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?