‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Oglądanie zdjęć i wideo

Ważne: Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google należy w razie pojawienia się monitu zalogować się do konta Google oraz włączyć lub wyłączyć kopie zapasowe i synchronizację.
  1. Otwórz aplikację Zdjęcia.

    Wyświetlone zostaną lokalne i zarchiwizowane zdjęcia oraz filmy uporządkowane według daty.

  2. Aby przełączyć widok, stuknij kolejno pozycje > Układ, a następnie wybierz sposób wyświetlenia plików multimedialnych.
  3. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie.
  4. Aby wyświetlić tylko zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu HTC i karcie pamięci, stuknij kolejno pozycje Show navigation drawer button > Foldery na urządzeniu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?