‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Za pomocą aparatu można robić zdjęcia, selfie i nagrywać filmy.
 • Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 • Aparat możesz także uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.
  Wskazówka: Należy upewnić się, że w pozycji Ustawienia > Ekran i gesty > Zaawansowane włączona została opcja Uruchom szybko aparat.
Uaktywniony zostanie tryb Zdjęcie, będący domyślnym trybem fotografowania.
Ikona lub przycisk Funkcja
Otwieranie menu ustawień aparatu.
Włączanie lub wyłączanie trybu ultraszerokokątnego.
Przełącz między aparatem przednim i głównym.
Zrób zdjęcie.
Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej , a następnie wybierz ustawienie lampy błyskowej.

Po przełączeniu na aparat przedni można ponadto stuknąć ikonę lampy błyskowej w celu włączenia lub wyłączenia lampy błyskowej.

Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów.
 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Stuknij tryb przechwytywania, którego chcesz użyć.

  Tryby przechwytywania możesz też przełączać, przesuwając palcem w lewo lub w prawo w orientacji pionowej albo w górę lub w dół w orientacji poziomej.

  Ikona Tryb
  Tryb Profesjonalny
  Tryb Wideo
  Tryb Zdjęcie
  Tryb Bokeh
  Tryb Naklejka AR

Powiększanie

Przed zarejestrowaniem zdjęcia lub filmu można rozsunąć dwa palce na ekranie Wizjer, aby powiększyć obraz lub zsunąć je, aby go zmniejszyć. Możesz także dowolnie powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?