‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Firma HTC Motywy

Motywy to szybki i łatwy sposób dostosowywania telefonu za pomocą elementów, takich jak tapety, dźwięki i ikony.
Uwaga: Należy zalogować się za pomocą preferowanego konta, aby móc pobierać motywy, ikony, czcionki i inne elementy ze sklepu Motywy.

Pobieranie motywów lub poszczególnych elementów

Można wyszukiwać i pobierać motywy lub ich elementy, które ułatwią personalizację telefonu.
 1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
 2. Stuknij pozycję Motyw.
 3. Jeśli korzystasz z aplikacji Motywy po raz pierwszy, stuknij pozycję Wprowadzenie, a następnie zaloguj się za pomocą preferowanego konta.
 4. Na ekranie Polecane przesuń palcem w górę lub w dół, aby przejrzeć listę motywów i ich elementów, a także stuknij More options button obok każdej kategorii, aby przejrzeć polecane pozycje.
 5. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ekran ze szczegółami.
 6. Stuknij Pobierz.
Wskazówka: Jeśli nie chcesz pobierać motywu lub jego elementu od razu, możesz stuknąć ikonę Bookmark button, aby dodać go do zakładek.

Aby zastosować motyw po zakończeniu jego pobierania, stuknij pozycję Zastosuj. Jeśli wybrany motyw zawiera dźwięki, zmienione zostaną także dzwonki oraz dźwięki powiadomień i alertów.

Usuwanie motywu

Niechciany motyw można usunąć, aby nie przechowywać go dłużej w pamięci telefonu.
 1. Naciśnij i przytrzymaj w pustym miejscu na ekranie głównym.
 2. Stuknij pozycję Motyw.
 3. Po zakończeniu stuknij Show navigation drawer button > Moje motywy lub Moje projekty.
 4. Znajdź i stuknij element, aby go usunąć.
 5. Po zakończeniu stuknij More options button > Usuń.
Uwaga: Jeśli element jest aktualnie zastosowany, pozostanie on w użyciu w telefonie do momentu ustawienia innego motywu.

Więcej informacji o aplikacji Motywy HTC

Więcej informacji o aplikacji Motywy można znaleźć na stronie http://www.htc.com/pl/support/apps/themes.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?