‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Konfiguracja karty pamięci jako pamięci wewnętrznej

Po włożeniu karty pamięci, która nie była wcześniej używana w telefonie HTC Desire 19+‍, zostanie ona zainstalowana domyślnie jako pamięć wymienna. Jeśli karta pamięci jest nowa lub nie zawiera treści, które mają zostać zachowane, można sformatować ją jako pamięć wewnętrzną telefonu HTC Desire 19+‍.
Ważne:
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
  2. W obszarze Pamięć przenośna stuknij ikonę Settings icon obok nazwy karty pamięci.
  3. Stuknij kolejno pozycje Formatuj jako wewnętrzną > Sformatuj kartę SD.
  4. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przenieść zainstalowane aplikacje i ich dane z pamięci wbudowanej na kartę pamięci.
Wskazówka: Aby zaprzestać używania karty pamięci jako pamięci wewnętrznej, można sformatować ją ponownie jako pamięć wymienną. Przed wykonaniem tej czynności należy najpierw przenieść z karty wszystkie aplikacje i dane z powrotem do pamięci wbudowanej. Patrz część Przenoszenie aplikacji i danych między pamięcią wbudowaną a kartą pamięci.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?