‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Rozmieszczanie aplikacji

Na ekranie Aplikacje można zmieniać kolejność aplikacji.
 1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .
 2. Stuknij ikonę Drop down list button, a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np. alfabetycznie.
 3. Wybierz pozycję Własne, aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie.

Wyświetlanie lub ukrywanie aplikacji na ekranie Aplikacje

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje > Pokaż/ukryj aplikacje.
 2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu ponownego wyświetlenia aplikacji.
 3. Stuknij przycisk Gotowe.

Grupowanie aplikacji w folderze

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje Drop down list button > Własne.
 2. Stuknij kolejno pozycje Menu button > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby automatycznie utworzyć folder.
 4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.
 5. Po zakończeniu stuknij Done button.
 6. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź nazwę folderu.

Przenoszenie aplikacji i folderów

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje Drop down list button > Własne.
 2. Stuknij kolejno pozycje Menu button > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
  • Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki lub w celu przeniesienia na inną stronę.
 4. Po zakończeniu stuknij Done button.

Usuwanie aplikacji z folderu

 1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje Drop down list button > Własne.
 2. Stuknij kolejno pozycje Menu button > Zmień kolejność aplikacji.
 3. Stuknij folder, aby go otworzyć.
 4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje. Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie zwolnij palec.
 5. Po zakończeniu stuknij Done button.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?