‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Dostosowywanie głośności i ustawień dźwięku

Naciśnięcie przycisku ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI zmienia głośność dowolnego odtwarzanego aktualnie dźwięku. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, dostosowywana zostanie głośność multimediów. Naciśnięcie przycisków powoduje także wyświetlenie elementu sterowania głośnością.
Poniżej opisano sposób włączania lub wyłączania różnych rodzajów dźwięku i dostosowywania ich głośności:
  • Stuknij ikonę Ring icon w celu włączenia wibracji albo cichego lub normalnego trybu dzwonka i powiadomień.
  • Stuknij ikonę Media volume icon w celu włączenia lub wyłączenia dźwięku multimediów.
  • Stuknij ikonę Settings icon w celu dostosowania różnych rodzajów głośności i innych ustawień dźwięku.
Wskazówka: Po włączeniu ustawienia Wibracje też przy połączeniach wibracje telefonu będą uaktywniane przy połączeniach przychodzących niezależnie od tego, czy dźwięk dzwonka będzie włączony czy wyłączony.

Ustawianie domyślnej głośności

  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk.
  2. Przesuń paski głośności dla każdego typu źródła dźwięku.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?