‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Szybkie wybieranie

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę telefonu, aby otworzyć aplikację Telefon.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Szybkie wybieranie > . Możesz także nacisnąć i przytrzymać nieprzypisany klawisz na klawiaturze, a następnie stuknąć opcję Tak.
  3. Wybierz kontakt z listy.
  4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.
  5. Stuknij przycisk Zapisz.
Aby skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie, naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia. Jeśli korzystasz z telefonu z dwoma kartami SIM, stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, która ma zostać użyta.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?