‎HTC Desire 19+‎‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC Desire 19+‍.

Za pomocą aplikacji Narzędzie transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości zapisanej lokalnie w poprzednim telefonie: kontakty, wiadomości, muzyka, zdjęcia, filmy i niektóre ustawienia. Więcej typów danych, takich jak historia połączeń, konta e-mail i ustawienia niektórych aplikacji HTC, można przenosić z telefonów HTC z HTC Sense w wersji 5.5 lub nowszej.

Ważne: Aby móc korzystać z aplikacji Narzędzie transferu HTC w starym telefonie, wymagany jest system Android w wersji 2.2 lub nowszej.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
 2. Stuknij pozycję Przenieś z innego telefonu.
 3. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
 4. Na ekranie Przenieś z innego telefonu stuknij pozycję Dalej.
 5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 19+‍, aby pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
 6. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC Desire 19+‍.

  Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję Ponów próbę na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC Desire 19+‍. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.

 7. Stuknij pozycję Potwierdź na ekranie poprzedniego telefonu.
 8. W starym telefonie wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję Transfer.
 9. Poczekaj na zakończenie transferu.
 10. Stuknij pozycję Gotowe na ekranach obu telefonów.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?