HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Połączenie Wi‍-Fi

Aby skorzystać z sieci Wi‍-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspota”.
Uwaga: Dostępność i zasięg sygnału Wi‍-Fi zależy od liczby obiektów, przez które sygnał Wi‍-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian działowych).

Włączanie lub wyłączanie Wi‍-Fi

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Sieć i internet.
 2. Stuknij przełącznik Wł./wył. sieci Wi‍-Fi, aby włączyć lub wyłączyć sieć Wi‍-Fi.
 3. Stuknij pozycję Wi-Fi, aby wyświetlić listę wykrytych sieci bezprzewodowych.
Wskazówka: Przewiń ekran w dół do pozycji Zapisane sieci.

Łączenie z siecią Wi‍-Fi

 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi‍-Fi.

 2. Stuknij sieć Wi‍-Fi, z którą chcesz się połączyć.
 3. Jeżeli wybrana zostanie sieć zabezpieczona, wprowadź klucz sieciowy lub hasło.
 4. Stuknij pozycję Połącz. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona sieci Wi‍-Fi .

Łączenie z siecią Wi‍-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi‍-Fi z funkcją Wi‍-Fi Protected Setup (WPS) telefon HTC Desire 12+ można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.
 1. Włącz sieć Wi‍-Fi i sprawdź listę wykrytych sieci Wi‍-Fi.

  Patrz część Włączanie lub wyłączanie Wi‍-Fi.

 2. Przewiń na koniec listy dostępnych sieci Wi‍-Fi i stuknij kolejno pozycje Ustawienia Wi-Fi > Zawansowane > Przycisk WPS.
  Uwaga: Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), należy stuknąć kolejno pozycje Ustawienia Wi-Fi > Zaawansowane > Kod PIN dla WPS.
 3. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi‍-Fi.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?