HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Resetowanie telefonu HTC Desire 12+ (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 12+, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.
Ważne: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Resetuj.
  2. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych.
  3. Stuknij pozycję Resetuj telefon.
  4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko.
Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z telefonu, w tym informacji osobistych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?