HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub z karty pamięci

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, można przenieść pobraną aplikację i jej dane na kartę pamięci, o ile została ona skonfigurowana jako pamięć wewnętrzna.

W razie konieczności ponownego sformatowania karty pamięci należy pamiętać o przeniesieniu wszystkich aplikacji i ich danych z powrotem do pamięci telefonu.

Ważne: Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie. Ponadto przeniesienie na kartę pamięci może się nie powieść w przypadku niektórych aplikacji innych firm, które zostały pobrane i zainstalowane w pamięci telefonu.
  1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Pamięć.
  2. Stuknij pozycję Pamięć telefonu, a następnie stuknij pozycję Inne aplikacje, jeśli chcesz przenieść aplikację z pamięci telefonu na kartę pamięci.

    Lub stuknij nazwę karty pamięci, a następnie pozycję Aplikacje w celu przeniesienia aplikacji z karty pamięci ponownie do pamięci telefonu.

  3. Stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.
  4. Stuknij pozycję Zmień, a następnie stuknij lokalizację, do której aplikacja ma zostać przeniesiona.
  5. Stuknij pozycję Przenieś.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?