HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęcia

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Skieruj aparat na żądany obiekt. Możesz stuknąć ekran, aby ustawić ostrość na innym obiekcie.
  3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .

Korzystanie z HDR

Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, można użyć funkcji HDR (skrót od High Dynamic Range; wysoki zakres dynamiki), aby zrobić wyraźne ujęcia danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie szczegółowej gry świateł i cieni nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.
Ważne: Opcja HDR działa najlepiej, jeśli obiekt jest stabilny. Aparat wykona trzy zdjęcia o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno zdjęcie ulepszone.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Określ, czy zdjęcia mają zostać wykonane za pomocą aparatu głównego czy przedniego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Stuknij ikonę , a następnie pozycję HDR.
  4. Aby wykonać zdjęcie, stuknij .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?