HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Korzystanie z cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC) zapewnia dostęp telefonu HTC Desire 12+ do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi‍-Fi, a także uwierzytelnianie na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat można uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.
Ważne:
  • Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
  • Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail, umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.
  1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym na telefonie HTC Desire 12+ lub na karcie pamięci.
  2. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Lokalizacja i blokady.
  3. Stuknij kolejno pozycje Szyfrowanie i dane logowania > Zainstaluj z nośnika.
  4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
    Uwaga: Stuknij w celu przejrzenia karty pamięci.
  5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
  6. Stuknij przycisk OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?