HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego telefon sam się wyłącza?

Istnieje kilka powodów automatycznego wyłączania telefonu lub wygaszania jego ekranu. Spróbuj zastosować poniższe wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Sprawdzanie, czy telefon nie jest w trybie uśpienia

Sprawdź najpierw, czy telefon jest faktycznie wyłączony, naciskając przycisk ZASILANIE. Jeśli od razu przywrócony zostanie ostatnio wyświetlany ekran, oznacza to, że telefon nie został wyłączony. Ekran wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu, co jest normalnym zjawiskiem. Aby ustawić czas aktywności ekranu, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Stuknij Ekran i gesty.
 • Stuknij Wyświetlacz, gesty i przyciski.
 • Stuknij Wyświetlacz.

Naładuj akumulator

Jeśli telefon jest całkowicie wyłączony, upewnij się, że jego bateria jest naładowana. Podłącz ładowarkę do telefonu i sprawdź poziom naładowania baterii. Przy zbyt niskim poziomie naładowania baterii telefon wyłącza się automatycznie.

Wyszukiwanie aplikacji powodującej problem

Aplikacja może być czasem przyczyną niestabilności oprogramowania, co powoduje automatyczne wyłączenie telefonu. Jest to najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu w sytuacji, gdy telefon wyłącza się automatycznie tylko podczas korzystania z określonych aplikacji lub wykonywania konkretnych zadań.
 • Odinstaluj każdego menedżera zadań lub aplikacje do oszczędzania baterii.
 • Sprawdź, czy telefon wyłącza się automatycznie tylko podczas korzystania z określonej aplikacji lub wykonywania konkretnego zadania.
 • Upewnij się, czy wszystkie aplikacje są zaktualizowane w aplikacji Sklep Google Play .
 • Odinstaluj aplikacje, które zainstalowano krótko przed pojawieniem się problemu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Jeśli problem nie jest powodowany przez aplikację, wyszukaj aktualizacje oprogramowania telefonu, a następnie pobierz i zainstaluj aktualizację, jeśli jest dostępna.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Stuknij ikonę , wyszukaj pozycję Aktualizacje oprogramowania, a następnie stuknij ją w wynikach wyszukiwania.
  Uwaga: W niektórych modelach telefonów może być konieczne wyszukanie pozycji Aktualizacja systemu.
 3. Wybierz Sprawdzić teraz.

Sprawdzanie, czy telefon jest wyjątkowo ciepły lub gorący

Gdy telefon nagrzeje się wyjątkowo mocno, może zostać automatycznie wyłączony. Umożliwia to jego ostygnięcie i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom elementów wewnętrznych.

Aby zapobiec wyłączaniu telefonu z powodu wysokiej temperatury:

 • Unikaj używania telefonu w bezpośrednim świetle słonecznym i miejscach o bardzo wysokiej temperaturze nawet przez krótki czas.
 • Unikaj długotrwałego używania aplikacji, które wymagają znacznych zasobów procesora lub wideo.
 • Jeśli telefon nagrzewa się podczas ładowania, odłącz ładowarkę i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie odłóż telefon do ostygnięcia i dopiero wtedy wznów ładowanie.
 • Używaj ładowarki i kabla do ładowania firmy HTC. Ładowarki i kable innych firm mogą nie działać prawidłowo, a także mogą być przyczyną nagrzewania się telefonu podczas ładowania.
Uwaga: Podczas normalnego działania telefon nie powinien nigdy nagrzewać się w stopniu powodującym oparzenia lub inne obrażenia ciała.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  W telefonach z systemem Android 5 Lollipop lub nowszym może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij kolejno pozycje System > Resetuj.
  • Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.
 3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych, a następnie stuknij pozycję Resetuj telefon.

  Jeśli w urządzeniu ustawiona została blokada bezpieczeństwa, należy także wprowadzić informacje zabezpieczające.

 4. Stuknij pozycję Wymaż wszystko lub stuknij przycisk OK po pojawieniu się monitu.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Odinstalowywanie aplikacji powodującej problemy

Po zresetowaniu telefonu sprawdź, czy wyłącza się on automatycznie przed ponowną instalacją aplikacji i po jej wykonaniu. Jeśli po ponownej instalacji aplikacji problem będzie nadal występował, oznacza to, że jest on najprawdopodobniej spowodowany przez aplikację, którą należy w związku z tym odinstalować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?