HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub multimedialnej za pomocą aplikacji Android SMS/MMS

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję SMS/MMS.
 2. Stuknij ikonę .
 3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego. Można także wybrać kontakt lub grupę.
 4. Stuknij pole Wyślij wiadomość, a następnie wprowadź wiadomość.
  Uwaga:
  • Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.
  • Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.
 5. Aby załączyć plik multimedialny, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a następnie wybierz pozycję do załączenia.
 6. Stuknij ikonę dla karty, której chcesz użyć.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

 • Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
 • Aby zapisać załącznik, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną (nie miniaturę), a następnie wybierz zapisanie załącznika z menu opcji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?