HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Rejestrowanie szerszego ujęcia krajobrazu podczas jednorazowego przesunięcia aparatu.
Ważne: W trybie panoramicznym niektóre funkcje aparatu i ustawienia zdjęć są niedostępne.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Przełącz do trybu Panorama. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Aby wykonać zdjęcie, stuknij ikonę .
  4. Przesuń telefon w lewo lub w prawo w widoku poziomym lub pionowym. Trzymaj stabilnie telefon, aby automatycznie wykonać zdjęcia.

    Możesz też stuknąć ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać fotografowanie.

Aparat połączy kadry w jedno zdjęcie.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?