HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia przychodzącego.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Stuknij Odbierz lub Odrzuć.
  • Jeśli ustawiona została blokada ekranu, przeciągnij w górę, aby odebrać połączenie lub w dół w celu odrzucenia.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIA GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.
  • Naciśnij przycisk ZASILANIA.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona nieodebranego połączenia .

  1. Rozsuń panel Powiadomienia, aby sprawdzić, kto dzwonił.
  2. Aby oddzwonić, stuknij pozycję Oddzwoń.

Jeśli masz wiele nieodebranych połączeń, stuknij powiadomienie o nieodebranym połączeniu, aby otworzyć aplikację Telefon na karcie .

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?