HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Pierwsza konfiguracja telefonu

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — urządzenie należy skonfigurować.
Ważne: W razie potrzeby skopiowania danych z poprzedniego telefonu na nowy należy najpierw wykonać kopię zapasową danych poprzedniego telefonu. W celu uzyskania pomocy należy przejść na stronę htc.com/support/backup-and-transfer/.
 1. Jeśli chcesz korzystać z nawigacji z komunikatami głosowymi, włącz usługę TalkBack, naciskając i przytrzymując dwoma palcami pierwszy ekran do momentu usłyszenia komunikatu, a następnie sygnału dźwiękowego.

  Jeśli usługa TalkBack została włączona przypadkowo, postępuj zgodnie z samouczkiem ekranowym, aby ją wyłączyć.

 2. Wybierz język systemu, którego chcesz używać, przeczytaj i zaakceptuj warunki użytkowania, wybierz połączenie z Internetem oraz zaloguj się do konta Google.
 3. Na ekranie z monitem o wybór urządzenia do przywrócenia zawartości wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku utworzenia kopii zapasowej zawartości starego telefonu za pomocą konta Google stuknij nazwę telefonu. Dotknij pozycji , aby wybrać aplikacje do zainstalowania, a następnie dotknij pozycji Przywróć.
  • Aby zacząć od nowa, dotknij pozycji Nie przywracaj.
 4. Stuknij pozycję Dodaj odcisk palca, aby dodać odcisk palca i używać go do odblokowywania telefonu.
 5. Na ekranie Usługi Google upewnij się, że włączona została opcja Twórz kopie zapasowe w usłudze Dysk Google w celu uaktywnienia funkcji automatycznych kopii zapasowych. Zalecane jest także włączenie opcji w pozycji Lokalizacja i Konserwacja urządzenia.
 6. Skonfiguruj asystenta Google Assistant lub zrób to później. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie support.google.com/assistant/.
 7. Zaloguj się do konta HTC, aby móc korzystać z tych samych danych logowania w usługach HTC, takich jak Motywy i HTC Sense Companion.
 8. Wykonaj pozostałe instrukcje, aby ukończyć konfigurację telefonu.
Uwaga: Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Ustawienia lokalizacji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?