HTC Desire 12+‎

Szkolenia

< < Menu

Powiadomienia

Dioda LED powiadomień

Dioda LED powiadomień świeci się:
 • Ciągłym zielonym światłem, co oznacza, że telefon HTC Desire 12+ jest podłączony do zasilacza lub do komputera oraz, że bateria jest całkowicie naładowana.
 • Migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
 • Ciągłym pomarańczowym światłem, gdy bateria jest ładowana.
 • Migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski.

Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików.
Po pojawieniu się ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły otrzymanych powiadomień.
Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół.

Można także przesunąć palcem w dół w dowolnym miejscu na ekranie głównym.

Screen showing the Notifications panel
 • Stuknij powiadomienie, aby otworzyć odpowiednią aplikację.
 • Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub w prawo.
 • Rozsuń dwa palce na powiadomieniu, aby je rozwinąć i wyświetlić szczegóły lub sprawdzić, czy nie znajduje się w nim więcej powiadomień. Zsuń dwa palce na powiadomieniu, aby ponownie je zminimalizować.
 • Niektóre powiadomienia umożliwiają wykonanie natychmiastowej akcji. Na przykład, stuknij pominięte powiadomienie o połączeniu, aby powrócić do połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość tekstową.
 • W przypadku pojawienia się kilku powiadomień możesz przewinąć ekran listy, aby zobaczyć je wszystkie.
 • Aby odrzucić wszystkie nietrwałe powiadomienia, stuknij ikonę Wyczyść wszystko.
 • Można wybrać powiadomienia aplikacji, które mają być otrzymywane, a także odkładać niektóre powiadomienia w celu ich tymczasowego usunięcia. Patrz część Zarządzanie powiadomieniami aplikacji.

Zarządzanie powiadomieniami aplikacji

Można wybrać rodzaje powiadomień aplikacji, które będą wyciszane, blokowane lub które będą priorytetowe względem ustawień trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Powiadomienia > Powiadomienia, a następnie stuknij aplikację, której powiadomienia chcesz dostosować.

  Możesz także nacisnąć i przytrzymać powiadomienie w panelu Powiadomienia lub na ekranie blokady w celu wyświetlenia ustawień powiadomień, które można dostosować.

 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok opcji, którą chcesz przełączyć.
Ustawienia powiadomień aplikacji mają zastosowanie dla powiadomień w panelu Powiadomienia i na ekranie blokady.

Odkładanie powiadomień

Powiadomienia można odkładać w celu ich tymczasowego usunięcia z paska stanu i panelu powiadomień.
 1. Przesuń palcem z góry na dół wzdłuż ekranu, aby otworzyć panel Powiadomienia.
 2. Przesuń powoli powiadomienie w prawo lub w lewo, a następnie stuknij .
 3. Stuknij , a następnie wybierz czas odłożenia powiadomienia.
Odłożone powiadomienie pojawi się ponownie na pasku stanu i panelu powiadomień po upływie ustawionego czasu drzemki.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?